Home

Cada dia hi ha persones que dormen en habitacions com aquestes. És la part més invisible de l’exclusió social.
Reservar una nit d’insomni és fer una donació a la Fundació IReS per evitar que persones en risc d’exclusió social hagin de dormir en llocs com aquests.