NO PARO

Iniciativa de RSC del districte 22@ per a crear sinergies entre el coneixement i potencial del teixit empresarial amb les necessitats socials del districte.


 

 


298X298_06

Situació social al districte

  • El 22@ és el districte de Barcelona on hi ha més concentració de joves (14%)
  • La taxa d’atur juvenil (16-29) es del 27,8%. (1er trimestre 2016, Catalunya)
  • A Catalunya, el 22% dels joves abandonen prematurament els estudis.
  • Manca de projectes socials dirigits als joves, un dels col·lectius més vulnerables.
  • Joves en situacions de desorientació i desmotivació.
  • Manca de formació i habilitats socials.
298X298_07

Acció Social al 22@

Com a resposta a aquesta necessitat, IReS crea el Projecte Click, dirigit a joves entre 15 i 20 anys.

Objectiu:

Fomentar les pròpies potencialitats i l’autonomia a través d’un recorregut formatiu, laboral i personal.

Metodologia :

Acompanyament educatiu: basat en el vincle que s’estableix entre el jove i l’educador per tal d’establir un pla de treball que tindrà com a finalitat l’apoderament del jove per tal de desenvolupar el seu  projecte de vida.

A qui va dirigit:

Actuació directa en joves i les seves famílies per millorar la seva situació. Suport també a famílies del districte que tenen infants al seu càrrec que el dia de demà seran joves.

298X298_08

Com col·laborar?

NOPARO.ORG és un projecte social que necessita suport econòmic:

  • 40.000€ per ajudar a 40 joves i a les seves famílies del districte.
  • 45.000€ per ajudar a 30 famílies del districte que tenen infants al seu càrrec.

Un total de 300 persones que hem d’atendre per a sortir de la situació d’exclusió social.