Fundació IReS

Des de 1969, la Fundació IReS és una entitat privada que treballa en l’atenció social, psicològica i educativa de persones en situació de risc social i/o vulnerabilitat.

Una metodologia innovadora basada en l’apoderament de les persones per a una reinserció activa.

Des de l’apoderament, treballem perquè sigui la mateixa persona qui es faci càrrec de la seva situació, avaluant i dissenyant el seu propi pla de sortida, sent acompanyada pels professionals i amb el suport dels projectes de l’entitat.

Treballem dia rere dia per transformar la realitat social de les persones més vulnerables  i abordar necessitats formatives i laborals dels joves.