L´equip del servei d´Adopcions de la Fundació IRES participa en una trobada amb els professionals del CAD

T’ho expliquem tot sobre la trobada que va tenir lloc el passat 19 de gener.
Fundació IRES
22 Gener de 2024

El passat 19 de gener de 2024, l’equip del Servei d’adopcions, juntament amb els tècnics referents de l’ICAA, van assistir a una trobada amb els professionals del CAD (Centre d’atenció a les persones amb Discapacitat). En aquest servei s’ofereix informació, orientació i assessorament a les persones amb discapacitat, a les seves famílies i a la comunitat de professionals que ho requereixen. Alhora és on s’ubiquen els equips de valoració per establir el grau de discapacitat, requisit imprescindible per poder accedir a les mesures establertes per garantir els drets de les persones amb discapacitat.

Arrel de les modificacions que planteja la normativa que regula la valoració de la discapacitat al territori espanyol “Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y clasificación del grado de discapacidad” es va proposar aquesta reunió per resoldre dubtes i compartir les consideracions de tots dos serveis. Durant aquesta jornada també es va presentar l’equip d’adopcions, les seves funcions i es va establir un contacte directe per a futures coordinacions.

Per les característiques dels nens i nenes que arriben al servei d’adopcions, pensem que és cabdal treballar de manera conjunta entre tots els serveis i entitats que intervenim amb els infants i les seves famílies. D’aquesta manera es pretén oferir una atenció més integral en col·laboració amb tots els recursos.