• Política canal de denúncia

    Procediment de gestió del Canal de Denúncies

Objectiu
L’objectiu del Canal de denúncies és canalitzar i facilitar la formulació segura de qualsevol comunicació sobre sospites de conductes irregulars, males pràctiques professionals i qualsevol violació de les obligacions de l’àmbit del compliance i del seu codi ètic o de conducta, fomentant un entorn de compliment basat en els principis i valors de la Fundació IRES. Tot segons el que disposa la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i la lluita contra la corrupció.
Funcionament

Quin és l’àmbit d’aplicació i les fases del procediment?

Vols crear una comunicació de denúncia o fer seguiment d’una ja realitzada?