Descobreix el poder de la vulnerHabilitat

Una habilitat que tots tenim a dins i que ens permet superar qualsevol situació, per difícil que sigui.

 

Tothom pot trobar-se en una situació difícil alguna vegada a la vida però de vegades no és possible superar-la sense suport.

Les famílies que atenem a la Fundació IRES es troben travessant moments vitals molt difícils, situacions que les exposen a un alt risc de pobresa i exclusió social.

En molts casos, els factors de risc que han d'afrontar estan vinculats entre si: no poder tenir cobertes les necessitats bàsiques, no comptar amb una xarxa familiar o amistats de suport o viure situacions de conflicte o violència al seu entorn.

La vulnerabilitat és una marca d'existència - Simone Weil

VulnerHabilitat: Què hi ha darrere el concepte?

Per a les persones que formem part d'IRES, entenem la vulnerabilitat com una oportunitat de crear un canvi vital. Això respon a un enfocament i una metodologia professional en la qual la persona és el centre de l'atenció integral que oferim, però també ho és el seu entorn. Per aquesta raó, treballem també amb la seva xarxa de suport més propera, enfortint els seus vincles i promovent recursos que els permetin millorar la seva situació vital.

Potser no la puguis veure, però totes les persones porten amb si una "H" que els dóna el poder de transformar les seves vides. Descobreix el poder de la vulnerHabilidad a través de la història de Rosario, Luigi, Rastan i Francesc.

 • La "H" del Luigi

  "... quan has de omplir el teu estómac d'aigua perquè la fam no et deixa dormir"

  Per trobar la seva "H", el Luigi es va veure obligat a sortir del seu entorn més conegut per superar les circumstàncies de conflictes i violència.

  No va ser fàcil no poder comptar amb la seva família però amb poc més de 18 anys va acceptar el suport socioeducatiu dels equips IRES i va començar una vida diferent amb un nou projecte vital.

  La seva major habilitat? El valor per trobar el seu camí lluny d'una realitat hostil, superant una infància difícil per arribar a l'edat adulta amb una gran capacitat de resiliència.

 • La "H" del Francesc

  "... quan has perdut l'última feina i et sents sol"

  Francesc és un altre abanderat de la vulnerHabilitat. Tot i perdre la feina i els vincles amb el seu entorn més proper, amb el projecte Aferra't va veure que sí podia reconstruir una nova xarxa de suport amb una família a la qual sentir-se vinculat.

  La seva "H" es va fer més present que mai i va recuperar els recursos que l'han portat a reprendre les regnes de la seva vida: autoestima, il·lusió, confiança en si mateix.

  Ara, el Francesc ajuda i assessora a altres persones que també estan passant per una situació de vulnerabilitat.

 • La "H" de la Rosario

  "... el dia en què pots perdre la teva família, les teves filles"

  L'habilitat de la Rosario és la seva incansable recerca d'una vida millor per a ella i la seva família.

  La va descobrir quan va haver de prendre la decisió de mudar-se a Barcelona perquè la seva filla gran pogués tenir l'atenció mèdica que necessitava. La va reforçar enfront de la crisi econòmica que va travessar la seva família al no trobar oportunitats d'accés al mercat laboral i no obtenir ingressos.

  I la va potenciar encara més quan, amb el suport i acompanyament d'IRES, va evitar que la separessin de la seva família.

 • La "H" del Rastan

  "... quan la vida et porta a creuar els límits i a arriscar la teva vida i perds tota esperança"

  Part de la seva història comença en el moment en què va haver de creuar la frontera del seu país natal per sobreviure.

  La seva "H" pot ser la seva capacitat de supervivència, no només per anar a la recerca d'unes condicions de vida dignes, sinó també per superar una malaltia.

  Rastan aplica el poder de la seva "H" cursant estudis universitaris i construint una vida en família amb el suport d'una xarxa comunitària a la ciutat en la qual viu.

  I ara sap que, com en totes les històries que coneixem, ell és el protagonista de la seva vida.


Així és la nostra atenció a la Fundació IRES

A IRES atenem a través d'un ecosistema de projectes dinàmic i viu. Gràcies a la seva sincronització, podem dur a terme intervencions més completes, transversals i ajustades a cada membre de la família.

Tots els nostres projectes estan orientats a reforçar els vincles de les famílies i a potenciar els seus recursos personals, educatius i econòmics.

L'acció de l'ecosistema està lligada al territori on actua i a les seves necessitats. Actualment, està desplegat tant a Catalunya com a les Illes Balears.

Ajuda'ns a seguir transformant la vulnerabilitat en una nueva oportunitat

Amb la teva col·laboració, famílies que estan en situacions difícils construiran un nou futur. Gràcies al teu compromís, la vulnerabilitat serà una oportunitat.

Podem ajudar-te?
Truca'ns al 93 486 47 50 o escriu-nos a atencioaldonant@fundacioires.org.

 • Calcula el teu benefici fiscal

  Selecciona un import

  Estàs donant i et desgravaràs

  Informació vàlida pel total d'aportacions a entitats benèfiques. Aquesta millora fiscal no s'aplica al País Vasc ni a Navarra. Més info
 • Vull ajudar amb la meva aportació

  Vull aportar de manera:

  Donar ara
 • Escull com vols donar

  Per a donacions periòdiques només s'accepta la
  domociliació bancària
  Connexió segura
  Continuar
 • Datos para el pago

  Vas a donar

  Conexión segura

Sembla un IBAN incorrecte

Segons sembla, l'IBAN introduït no és correcte, revisa'l abans d'enviar, si us plau:

Modificar

És correcte. Fer el donatiu

Deduccions fiscals per donatius a ONG

(fundacions i associacions subjectes a la llei 49/2002)

Persones físiques (IRPF)
Deducció de quota íntegra.
Límit 10% base liquidable.
Fins a 150€
75%
A partir de 150€
30%
35%

Quan en l'exercici i en els dos anteriors s'hagi donat un import igual o superior a la mateixa quantitat

Consultar deduccions addicionals en determinades
comunitats autònomes
Persones Jurídiques (IS)
Deducció de quota íntegra.
Límit 10% base liquidable.
Import de la donació
35%
40%

Quan en l'exercici i en els dos anteriors s'hagi donat un import igual o superior a la mateixa quantitat

Deducció addicional del 5% si l'activitat a la qual es dóna està considerada prioritària per la llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Existeixen deduccions per donatius a ONG, tant en l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) com en l'Impost de Societats (IS). Per a això, el donant (particular o institució) ha de comptar amb el certificat fiscal de l'ONG. L'import de la deducció varia segons el règim fiscal al qual estigui subjecta l'organització amb la qual hagis col·laborat.

A més, has de tenir en compte si la teva comunitat autònoma està subjecta a un règim foral particular o si compta amb deduccions addicionals. Si l'activitat en la qual has col·laborat ha estat classificada com a activitat prioritària de mecenatge per la Llei 49/2002, pots tenir dret a un major percentatge de deducció.

Deduccions en l'IRPF:

 • Fundacions i associacions subjectes a la llei 49/2002 (entitats qualificades per la llei en el seu article 16 i disposicions 5a, 6a, 7a, 9a i 10a i els consorcis a què es refereix el seu article 27.2 segon): deducció del 75% per als primers 150 euros donats. A partir d'aquest import, les donacions seran deduïbles al 30% o al 35% si es tracta de donacions periòdiques realitzades durant almenys tres anys a la mateixa entitat per un import igual o superior. La deducció té un límit del 10% de la base liquidable de l'impost.
 • Fundacions i associacions declarades d'Utilitat Pública no subjectes a la llei 49/2002 (art. 69.3 RD Legislatiu 3/2004 del text refós de la Llei de l'IRPF): deducció del 10% de l'import de la donació amb un límit del 10% de la base liquidable, en el cas de fundacions.
 • Associacions no declarades d'Utilitat Pública: no existeixen deduccions pels donatius a aquestes entitats.

Deduccions en l'Impost de Societats:

Les donacions a ONG no són despesa deduïble en l'Impost de societats. No obstant això, poden donar lloc a deduccions fiscals en quota en la mesura en què l'entitat receptora de la donació (fundació o associació d'utilitat pública) pugui i hagi optat pel règim fiscal especial de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

El percentatge de deducció en quota en l'Impost de societats és del 35% (amb el límit del 10% de la base imposable). Aquesta deducció s'incrementa al 40% per a les donacions realitzades a una mateixa entitat pel mateix o superior import durant almenys tres anys. Les quantitats no deduïdes es poden aplicar en els períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

Comparteix!

L'actualitat d’IRES en el vostre correu electrònic.