Un problema comú, una solució conjunta.

Tot l’impacte i la transformació que duem a terme és possible gràcies a la participació i la solidaritat de molts agents socials. Una xarxa amb l’objectiu de transformar les vides de persones en situacions de vulnerabilitat.

 • Calcula el teu benefici fiscal

  Selecciona un import

  Estàs donant i et desgravaràs

  Informació vàlida pel total d’aportacions a entitats benèfiques. Aquesta millora fiscal no s’aplica al País Vasc ni a Navarra. Més info
 • Vull ajudar amb la meva aportació

  Vull aportar de manera:

  Donar ara
 • Escull com vols donar

  Per a donacions periòdiques només s’accepta la
  domociliació bancària
  Connexió segura
  Continuar
 • Datos para el pago

  Vas a donar

  Conexión segura

Sembla un IBAN incorrecte

Segons sembla, l’IBAN introduït no és correcte, revisa’l abans d’enviar, si us plau:

Modificar

És correcte. Fer el donatiu

Deduccions fiscals per donatius a ONG

(fundacions i associacions subjectes a la llei 49/2002)

Persones físiques (IRPF)
Deducció de quota íntegra.
Límit 10% base liquidable.
Fins a 150€
75%
A partir de 150€
30%
35%

Quan en l’exercici i en els dos anteriors s’hagi donat un import igual o superior a la mateixa quantitat

Consultar deduccions addicionals en determinades
comunitats autònomes
Persones Jurídiques (IS)
Deducció de quota íntegra.
Límit 10% base liquidable.
Import de la donació
35%
40%

Quan en l’exercici i en els dos anteriors s’hagi donat un import igual o superior a la mateixa quantitat

Deducció addicional del 5% si l’activitat a la qual es dóna està considerada prioritària per la llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

Existeixen deduccions per donatius a ONG, tant en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) com en l’Impost de Societats (IS). Per a això, el donant (particular o institució) ha de comptar amb el certificat fiscal de l’ONG. L’import de la deducció varia segons el règim fiscal al qual estigui subjecta l’organització amb la qual hagis col·laborat.

A més, has de tenir en compte si la teva comunitat autònoma està subjecta a un règim foral particular o si compta amb deduccions addicionals. Si l’activitat en la qual has col·laborat ha estat classificada com a activitat prioritària de mecenatge per la Llei 49/2002, pots tenir dret a un major percentatge de deducció.

Deduccions en l’IRPF:

 • Fundacions i associacions subjectes a la llei 49/2002 (entitats qualificades per la llei en el seu article 16 i disposicions 5a, 6a, 7a, 9a i 10a i els consorcis a què es refereix el seu article 27.2 segon): deducció del 75% per als primers 150 euros donats. A partir d’aquest import, les donacions seran deduïbles al 30% o al 35% si es tracta de donacions periòdiques realitzades durant almenys tres anys a la mateixa entitat per un import igual o superior. La deducció té un límit del 10% de la base liquidable de l’impost.
 • Fundacions i associacions declarades d’Utilitat Pública no subjectes a la llei 49/2002 (art. 69.3 RD Legislatiu 3/2004 del text refós de la Llei de l’IRPF): deducció del 10% de l’import de la donació amb un límit del 10% de la base liquidable, en el cas de fundacions.
 • Associacions no declarades d’Utilitat Pública: no existeixen deduccions pels donatius a aquestes entitats.

Deduccions en l’Impost de Societats:

Les donacions a ONG no són despesa deduïble en l’Impost de societats. No obstant això, poden donar lloc a deduccions fiscals en quota en la mesura en què l’entitat receptora de la donació (fundació o associació d’utilitat pública) pugui i hagi optat pel règim fiscal especial de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

El percentatge de deducció en quota en l’Impost de societats és del 35% (amb el límit del 10% de la base imposable). Aquesta deducció s’incrementa al 40% per a les donacions realitzades a una mateixa entitat pel mateix o superior import durant almenys tres anys. Les quantitats no deduïdes es poden aplicar en els períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

Logo Bizum

CODI BIZUM
03186

Podem ajudar-te?

Truca’ns al 934 864 750 o escriu-nos a atencioaldonant@fundacioires.org.