Herències i llegats

  • Home
  • Herències i llegats

Passats que canvien futurs

El teu compromís i solidaritat poden perdurar per millorar les condicions de vida de les famílies que més ho necessiten. Un acte generós que pot canviar el futur de moltes famílies en situació de vulnerabilitat.

Com puc fer un testament a favor de la Fundació IRES?

Existeixen diverses formes d’incloure la Fundació IRES en el teu testament:

  • Designar-la com a hereva universal: en el cas de no tenir hereus
  • Com a cohereva universal: si vols deixar a més d’un/a hereu/hereva, assenyalant el percentatge assignat a cadascú
  • Llegat concret: s’assenyala en el testament quins béns o drets vols que siguin destinats a la Fundació.

Si vols incloure la Fundació IRES en el teu testament, com a hereu o legatari, només cal assenyalar-ho davant notari, incloent-hi les dades següents:

Fundació Institut de Reinserció Social

Domicili social:
Av. de Roma, 157, 2a planta
08011 Barcelona
NIF: G-64147184

Gràcies per ajudar a convertir la vulnerabilitat en una oportunitat per a les famílies!

Pots trucar al 93 486 47 50 o escriure a atencioaldonant@fundacioires.org

És una gran decisió, prefereixes que et truquem?

Preguntes freqüents
A què destinarà la Fundació IRES la meva herència o llegat?

La Fundació IRES destinarà tots els béns que rebi a continuar la labor en l’atenció integral a famílies que viuen situacions de vulnerabilitat, acompanyant-les en el seu procés vital cap a la plena autonomia.

Per què és important fer un testament?

Redactar el teu testament és la millor manera que es compleixin els teus últims desitjos i voluntats. A més, facilita als hereus la repartició del patrimoni.

No redactar testament implica que en el moment de la defunció s’hagi de fer una declaració d’hereus i, en el cas que no n’hi hagi, els béns seran destinats a la comunitat autònoma que correspongui o a l’Estat.

Quina diferència hi ha entre herència i llegat?

En una herència l’hereu rep la titularitat dels béns del difunt i, amb aquests, tots els drets i obligacions vigents. L’herència es produeix sempre quan mor la persona i, si no hi ha testament, s’aplicarà la llei. En un llegat, en canvi, es transfereixen béns concrets, però sense respondre al passiu de l’herència, i només es dona per voluntat del testador.

Afecta la meva decisió als hereus legítims?

Quan hi hagi hereus legítims, la llei vetlla perquè els seus drets siguin sempre respectats i rebin la part que els correspongui, mentre que tu podràs decidir sobre la resta de l’herència.

Puc canviar el testament?

Tot testament és un acte lliure, personal i revocable. Pots modificar-lo sempre que vulguis, seguint el mateix procediment d’acudir al notari. Sempre tindrà validesa legal l’últim.

Haig de notificar a la Fundació IRES que l’he inclòs en el meu testament?

No cal que comuniquis a la Fundació IRES, ni de manera formal ni informal, que l’has inclòs en el teu testament. El notari té l’obligació legal d’informar-ne les entitats anomenades en el testament una vegada té coneixement de la defunció de la persona.

Com afecta l’impost de successió a la meva herència o llegat?

Les entitats sense ànim de lucre, com la nostra, estan reconegudes d’utilitat pública i no estan subjectes a l’impost de successió, per la qual cosa la totalitat dels béns rebuts per herència o llegat solidaris es destinarà a la nostra causa.