INSOCAT núm. 12 : Una societat entre crisis

La pandèmia colpeja especialment els col·lectius més vulnerables i les desigualtats s’accentuen
Fundació IRES
15 Gener de 2021

La taxa actual de risc de pobresa a Catalunya és del 19,5% : un de cada cinc catalans és pobre. Així, tal com ho expressa el darrer informe de l’associació d’Entitats Catalanes d’Acció Social , la pobresa i les desigualtats creixen, els nivells de benestar de la ciutadania es redueixen i, encara immersos en mesures excepcionals, restriccions i incertesa, el malestar de la població augmenta.

En el cas de les persones i els col·lectius més desafavorits i desprotegits, les conseqüències de la pandèmia deriven en desemparament i desesperació. La incapacitat del nostre model socioeconòmic per garantir els drets bàsics i reduir les desigualtats posa en evidència els problemes i dèficits estructurals que ja patíem. Es posa de manifest que totes les bretxes socioeconòmiques actuals ja existien abans de la crisi per la pandèmia de la Covid-19, d’aquí el títol de l’INSOCAT nº12 “Una societat entre crisis”.

Cal incrementar la inversió i la prevenció per evitar que es dispari el risc de pobresa i exclusió .

A la presentació de l’informe, el passat 21 de desembre, ja es va advertir que avui dia encara no som conscients de la magnitud de les conseqüències que s’en derivaran d’aquesta crisi per a infants i joves en edat escolar. Tot i la baixada en els darrers anys, tenim una de les taxes d’abandonament escolar més altes d’Europa.

El context és un factor determinant. Tal com explicava la Esther Gil, representant d’ECAS i la Fundació IRES, la pandèmia ha generat un d’altabaix en l’índex d’ocupació, augmentant en un 13% l’atur a Catalunya. Dels col·lectius més afectats han estat els joves, les dones i les persones migrades. L’informe Foessa del mes de juny indicava també que el nombre de famílies en situació de pobresa severa ha crescut en un 30%.

L’INSOCAT, recull d’Indicadors socials a Catalunya en relació al context estatal i europeu, és un Informe per a la millora de l’acció social que ECAS publica periòdicament des de l’abril del 2012.

Llegir l’informe INSOCAT 12