La cara més social de la justícia a Balears continua

Afers Socials i Esports de Balears i la Fundació IRES ratifiquen la renovació del servei d'atenció social a les persones implicades en procediments judicials per al 2021.
Fundació IRES
4 Gener de 2021

A vegades, seguir apostant per la bona feina representa el millor elogi. Aquest acord suposa, amb una inversió de 225.274€, la constatació del bon funcionament d’aquesta via de col·laboració, iniciada en 2017, que aposta per una mirada més humana de la intervenció i acompanyament durant els processos judicials. A l’acte van assistir la consellera d’Assumptes Socials i Esports de Balears, Fina Santiago; la directora de la Fundació IRES a Balears, Aina Capellà; la directora general dels Serveis Socials, Teresa Vallespir; i el president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Carlos Gómez, un dels impulsors del servei en els anys 80.

El Servei d’atenció social a persones implicades en un procediment judicial és un servei d’atenció especialitzat en l’àmbit judicial que atén persones denunciants, encausades o condemnades. A través d’aquest, se’ls ofereix assessorament sobre els recursos de la xarxa comunitària, es duu a terme una intervenció psicosocial i s’ofereix ajuda en qüestions administratives o tràmits derivats del procés.

“És necessària la implicació i motivació de les persones usuàries”

L’essència i objectiu d’aquest servei és la prevenció de la reincidència i l’abordatge personalitzat de l’acompanyament, aprofundint en les causes, més enllà de la comissió del delicte. El procés d’atenció s’inicia analitzant l’entorn familiar i social de la persona usuària; després, es deriva als serveis oportuns per a desenvolupar un programa específic; i, finalment, es duu a terme un seguiment per a valorar l’acompanyament.

“Es tracta d’un servei especialitzat que atén situacions de dèficit social, més enllà de la mirada pericial i valorativa”

En funció de la situació de la persona usuària s’adopten dos tipus d’enfocament:

  1. Atenció directa a persones implicades en procediments judicials, amb independència de la situació jurídica en la qual es trobin (acusades, víctimes, denunciants, demandants, testimonials…). Algunes dimensions requereixen un abordatge prioritari, com són les situacions de violència contra la dona, drogodependència, incapacitat, salut mental o privació de llibertat.
  2. Atenció a professionals per a establir mecanismes de comunicació, contacte i interacció entre els sistemes socials i judicials.

Durant el 2019 s’han atès 1.095 persones i a 221 famílies, i es preveuen xifres similars en el tancament de l’any 2020, probablement amb nous matisos i dinàmiques acuitades per la COVID-19. Malgrat el bloqueig produït durant la pandèmia, el servei d’atenció social ha pogut mantenir-se gràcies a l’excel·lent treball dels equips professionals.