[MANIFEST] PER UNA RENDA BÀSICA UNIVERSAL

Des d’IRES signem aquest manifest donant suport al plantejament d’una assignació monetària incondicionada com una política social imprescindible i necessària per garantir el dret a la vida material de les persones amb dignitat.
Cartel de Renda Bàsica Universal
Fundació IRES
26 Juny de 2020

I si no és ara, quan? En resposta a aquesta pregunta, que ens interpel·la a totes i tots, ens sumem al manifest per una Renda Bàsica Universal ara, per a garantir el dret a la vida i els mínims vitals materials.

Tenim la convicció que la renda bàsica universal, una assignació monetària incondicionada, esdevé imprescindible i necessària per a garantir el dret a la vida material de les persones amb dignitat. Així mateix, apostem per un replantejament radical de les polítiques dels serveis socials i socioeducatius.

La proposta d’una Renda Bàsica Universal (RBU) no és nova i ha estat reivindicada com una política pública clau a favor de la justícia social i la redistribució de la riquesa. No es tracta d’una proposta idíl·lica, sinó que es fonamenta en una tradició política, filosòfica i econòmica que avala la seva viabilitat i sostenibilitat. El que fa temps semblava una utopia, avui en dia és una mesura imprescindible que cada vegada compta amb més partidaris. A nivell internacional, les propostes a favor de la RBU tenen més de quatre dècades d’història, i són diverses les experiències que s’han impulsat arreu. A Catalunya, els debats sorgeixen a partir dels anys 90 i 2000 i, entre d’altres, destaca el treball de la Xarxa Renda Bàsica.