Memòria d’activitats 2019

Posem a la vostra disposició la nova memòria d'activitats amb tota la informació sobre la gestió dels nostres serveis
Fundació IRES
4 Novembre de 2020

Els continguts de la nostra memòria s’elaboren seguint el criteri de la Global Reporting Initiative, acció de Responsabilitat Social Corporativa alineada amb els valors de sostenibilitat, transparència i compromís amb la qualitat i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Comptar amb un equip de professionals que treballen de forma sincronitzada en aquest projecte comú és el què ens ha permès que poguéssim atendre a un total de 17.402 persones i famílies. A banda de presentar-la amb nou disseny, enguany tenim disponible la versió en castellà del document.