Pla d’igualtat de gènere i per la diversitat sexual i de gènere

Consulta el nostre Pla d’Igualtat
Fundació IRES
16 Agost de 2020

La igualtat de gènere és un dels principis estratègics de la política corporativa de la Fundació IRES i, especialment de l’àrea de persones. És per això que IRES vetlla per l’efectiva igualtat d’oportunitats entre les seves treballadores i treballadors com a principi bàsic i transversal que afecta tots els departaments i categories professionals, i l’adopta com a objectiu clau en la política de recursos humans de la fundació.

Imagen del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 Agenda 2030

A més, és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), conjuntament amb l’objectiu de reducció de les desigualtats, amb els quals l’entitat està compromesa.

El Pla d’Igualtat o Pla d’igualtat de gènere i per la diversitat sexual i de gènere és un conjunt de mesures i pla d’accions per a dur a terme des de la Fudnació IRES. Serveix per a fer diagnosi i fixar uns objectius concrets respecte la igualtat de gènere i per la diversitat sexual i de gènere a assolir:

  • Eliminar la discriminació per sexe
  • Vetllar per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
  • Dissenyar pràctiques i protocols a adoptar en matèria d’accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, la conciliació laboral, personal i familiar, comunicació interna i externa inclusiva i prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

També podreu trobar el document del Pla d’igualtat de gènere i per la diversitat sexual i de gènere a la secció de Transparència de la nostra web. Us animen a consultar el nostre Pla d’Igualtat d’IRES. Vetllar per la seva aplicació i millorar en matèria d’Igualtat és una responsabilitat de totes.

Objectius de desenvolupament sostenible

FORMACIÓ PER A EMPRESES
T’interessa rebre informació sobre perspectiva de gènere? Consulta el nostre catàleg de formacions d’Empresa Compromesa o contacta’ns a través d’empresa@fundacioires.org.

Formació per a empreses en Perspectiva de gènere.