L’equip d’Adopcions de la Fundació IRES participa en la presentació del llibre “L’adopció a Catalunya”

En aquest llibre s’ha recollit per capítols la veu dels diferents agents de l’adopció: nens adoptats, famílies adoptives, família biològica i professionals.
Fundació IRES
03 Gener de 2024

El passat dimarts 19 de desembre el Servei d’Adopcions d’infants amb necessitats especials de la Fundació IRES va participar en la Presentació del llibre “L’adopció a Catalunya: experiències personals, familiars i professionals” elaborat per en Carles Benet, cap de la Unitat de famílies de l’ICAA i la Magda Hospital, responsable de suport a les famílies.

Aquest acte coincidia amb els 26 anys del naixement de l’ICAA (Institut Català de l’Adopció i l’Acolliment). L’acte es va realitzar al Departament de Drets Socials on van estar presents el conseller, Carles Campuzano i el director de l’ICAA, Josep Mº Forné, així com els autors dels testimonis que van participar en el llibre, famílies adoptives, infants adoptats, família biològica i professionals.

Des de la Direcció d’ICAA es fa un reconeixement de la tasca acomplerta per tots els professionals i s’agraeix la valentia de tots els testimonis que han participat en el llibre.

En aquest llibre s’ha recollit per capítols la veu dels diferents agents de l’adopció: nens adoptats, famílies adoptives, família biològica i professionals. Altres capítols s’han dedicat al treball grupal amb famílies, al treball grupal amb joves adoptats, a l’adopció i l’escola i la recerca d’orígens.

Durant l’acte de presentació, els testimonis han fet un relat de la vivència de la seva realitat i participació en aquest llibre i també els professionals Vinyet Miravent, psicòloga amb una llarga trajectòria en el camp de la formació, recerca i tractament de famílies adoptives i infants adoptats i la Neus Tomàs, pedagoga dedicada a l’acompanyament per la recerca d’orígens i que en el llibre ha donat veu a les mares biològiques.

L’acte va finalitzar amb la cloenda del conseller assenyalant que la infància és un bé públic i que s’ha de cuidar, va parlar de la taxa de pobresa infantil de l’11% a Catalunya i l’endarreriment de l’edat d’emancipació dels joves, més enllà dels 30 anys, que reverteix en una taxa de fecunditat molt baixa sent aquest un problema col·lectiu.

En aquests 25 anys s’ha pogut donar resposta a 2500 infants que necessitaven una família en l’àmbit nacional a Catalunya i 14.000 a través de l’adopció internacional.

El llibre es trobarà virtualment accedint al Departament de Drets Socials, en l’apartat de publicació, col·lecció, departament, infància.