Ecosistema de projectes

Fem de la vulnerabilitat una oportunitat

El nostre Ecosistema de Projectes és la resposta metodològica a una necessitat social: oferir atenció integral a famílies en situació de vulnerabilitat de Catalunya i Balears.

 

Al 2021 vam acompanyar 15.336 persones

  • Presents a Catalunya i Balears

  • 40 projectes i serveis

  • 15.336 infants, joves i persones adultes

  • 4.822 joves atesos en tallers

  • 949 famílies acompanyades

Espai de confluència de projectes i professionals en sincronia que ofereix intervencions transversals i adaptades a cada necessitat.

Orientat a reforçar vincles i potenciar recursos personals, educatius i econòmics de tots els membres de la família.

Xarxa de recursos desplegats a Catalunya i Illes Balears, assegurant una atenció integral i un major retorn social.

Promoció de creació contínua de nous programes i incorporació de nous actors socials o organitzacionals.

Coneix els projectes socials de l’ecosistema
 • Localització

 • Finançament

 • A qui va dirigit?

 • Línies de treball

Projectes Propis
Projecte Propi

Casal en Família

Un espai d’acompanyament i suport per a famílies amb manca de recursos i de xarxa de suport familiar i social

Vull llegir més
Projecte Propi

Click

Un programa socioeducatiu dirigit a adolescents i joves que necessiten ajuda en el seu camí formatiu, social i laboral

Vull llegir més
Projecte Propi

Fils

Un servei d’atenció terapèutica i educativa adreçat a famílies i persones que estan vivint alguna situació de conflicte

Vull llegir més
Projecte Propi

Impulsa

Un projecte dirigit a persones que necessiten un impuls per reorientar la seva situació vital o sociolaboral

Vull llegir més
Projecte Propi

Relacions sanes

Atenció psicològica per a la promoció de les relacions de parella intragènere no violentes

Vull llegir més
Projectes de Gestió Delegada
Projecte de Gestió Delegada

Atenció a Famílies i Xarxa Comunitària d’Infància. Taula Proinfància

Espais de reflexió, detecció i intervenció global a les situacions familiars més vulnerables. Ofereix els serveis de suport i acompanyament del Programa CaixaProinfancia. On: Barcelona, Manacor, Inca i Palma | Client: Obra Social "la Caixa".

Projecte de Gestió Delegada

Centre Obert Les Fades

Servei d'atenció diürna i no residencial per a nens/es i adolescents de 6 a 12 anys i les seves famílies que estiguin en situació de vulnerabilitat social. On: Sant Adrià de Besòs | Client: Ajunt. Sant Adrià de Besòs

Projecte de Gestió Delegada

CRAE PRIM (Centre Residencial d’Acció Educativa)

Atenció a nois i noies d'entre 6 i 18 anys tutelats per l'administració i tenir cura d'ells a nivell de salut, educació integral i vida familiar. Acompanyament educatiu en tots els espais de la seva vida quotidiana. On: l'Hospitalet de Llobregat | Client: DGAIA

Projecte de Gestió Delegada

Espai Familiar 1 a 3 anys

L'Espai Familiar de la Trinitat Nova és un servei que ofereix a les famílies amb nens i nenes d'entre 1 i 3 anys un espai lúdic i educatiu on trobar-se i construir vincles.
On: Barcelona
Client: Ajuntament de Barcelona, Xarxa d'Espais Familiars de Criança Municipals i Pla de Barris (Trinitat Nova)

Projecte de Gestió Delegada

Pis de Joves

Servei residencial de gestió delegada pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu principal facilitar l’emancipació dels joves que hi resideixen mitjançant el control i l’acompanyament socioeducatiu. On: Barcelona | Client: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Projecte de Gestió Delegada

Pis Substitutori de la Llar del Gironès

Espai de transició per a dones i els seus fills / es víctimes de violència de gènere que han deixat el centre d'acollida i han de continuar el seu pla de treball abans de la seva incorporació sociolaboral. Acompanyament psicoterapèutic. On: província de Barcelona i de Girona | Client: Generalitat de Catalunya.

Projecte de Gestió Delegada

Programa ACOL

Millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d'atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral.

On: Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat.
Client: Servei d'Ocupació de Catalunya.

Projecte de Gestió Delegada

Programa de mesures actives d’inserció (MAIS)

Té com a objectiu incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones participants en el programa.

On: Barcelona, Granollers, Sabadell i Salt.
Client: Departament d’Empresa i Treball i Cofinançat per la Unió Europea.

Projecte de Gestió Delegada

Psicojove de Matadepera

Atenció psicològica a joves que estan en situació de malaltia mental, drogodependència o altres addiccions, violència i delinqüència juvenil, exclusió i aïllament social, o amb problemes de cohesió. On: Matadepera | Client: Ajuntament de Matadepera

Projecte de Gestió Delegada

Relacions Sanes: Agressors Part Forana i Violència Intragènere

Atenció psicològica a persones afectades per la violència intragènere i a persones agressores. L'objectiu és prevenir la perpetració de situacions de violència en la parella. On: Mallorca | Client: Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears

Projecte de Gestió Delegada

Servei d’Atenció Social als Jutjats

Servei d'atenció a persones afectades per una problemàtica social i judicial. S'acompanya la seva incorporació social durant la problemàtica judicial i es dóna suport als actors judicials i socials per facilitar el procés. On: Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera | Client: Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears

Projecte de Gestió Delegada

Servei de Mesures Penals Alternatives (MPA)

El seu principal objectiu és donar compliment a les mesures penals alternatives imposades pels òrgans judicials. Aquest compliment es realitza mitjançant el control i el suport socioeducatiu. On: Província de Barcelona | Client: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Projecte de Gestió Delegada

Servei d’Acolliments Familiars

Busquem famílies d'acollida per a nens/es que han estat retirats del seu nucli familiar, oferint orientació emocional i educativa durant el temps de convivència. On: Província de Barcelona | Client: Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció ICAA.

Projecte de Gestió Delegada

Servei d’Adopció d’Infants amb Necessitats Especials

Estudi, formació i seguiment de les famílies que volen adoptar un infant amb necessitats especials. Vetllem perquè aquest infant estigui en una família que garanteixi el seu desenvolupament físic, psíquic i emocional. On: Catalunya | Client: Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció ICAA

Projecte de Gestió Delegada

Servei d’Assistència Psicològica a Dones Víctimes de Violència de Gènere i als seus Fills i Filles

Servei destinat a oferir informació, atenció, assessorament i tractament especialitzat a dones i als seus fills/es que viuen o han viscut situacions de violència de gènere. On: Palma, Inca i Manacor (Mallorca) | Client: Consell de Mallorca Direcció Insular d’igualtat i diversitat

Projecte de Gestió Delegada

Servei d’Atenció a Homes per a la Promoció de Relacions no Violentes (SAH)

Espai d'intervenció psicoeducativa majoritàriament grupal per a homes i joves que exerceixen o han exercit violència masclista. Prevenció i sensibilització de les violències masclistes especialment dirigit al públic masculí. Més informació del SAH: https://bit.ly/3irtK6Z

On: Barcelona | Client: Ajuntament de Barcelona

Projecte de Gestió Delegada

Servei d’Educadors de Carrer al Barri de la Mina

Acompanyament educatiu en medi obert per detectar els interessos, les necessitats formatives dels adolescents i joves de la Mina i vincular-los a les diferents xarxes educatives i formatives de l'entorn. On: Sant Adrià de Besòs | Client: Ajunt. de Sant Adrià de Besòs

Projecte de Gestió Delegada

Servei d’Informació i Atenció a Dones (SIAD) de Matadepera

Servei d'atenció psicològica individualitzada i grupal per a dones i els seus fills/es que viuen o han viscut situacions de discriminació i/o violència de gènere: física, psicològica i/o sexual. On: Matadepera Client: Ajuntament de Matadepera

Projecte de Gestió Delegada

Servei formatiu en tasques auxiliars de restauració d’inserció social i prelaboral (Més Lluny)

Es treballen les competències per desenvolupar i millorar el projecte de vida personal, social i professional de persones perceptores de la renda mínima d'inserció, mitjançant activitats formatives en el sector de la restauració. On: Manacor | Client: Institut Mallorquí d'Afers Socials

Projecte de Gestió Delegada

Servei Municipal d’Atenció Integral a la Violència de Gènere

Atenció integral a dones víctimes de violència de gènere i als seus fill / es. També atenció a persones que exerceixen violència en l'àmbit de la parella. On: Palma (Mallorca) | Client: Ajuntament de Palma

Projecte de Gestió Delegada

Suport Socioeducatiu a la Biblioteca del Bon Pastor

Servei comunitari d'intervenció socioeducativa adreçat a bibliotecari/es, nens/es i adolescents per afavorir la seva integració social en un espai de descobriment i coneixement com és la biblioteca. On: Barcelona | Client: Consorci de biblioteques de Barcelona, DIBA

Projecte de Gestió Delegada

Tallers d’Afectivitat i Sexualitat als Centres de Secundària de Cornellà de Llobregat

Sensibilització sobre la visió social i prevenció de la SIDA, i promoció de conductes afectiu-sexuals saludables per prevenir malalties de transmissió sexual, embarassos no desitjats i pràctiques de risc entre els joves. On: Cornellà de Llobregat | Client: Ajunt. Cornellà de Llobregat

Projecte de Gestió Delegada

Tallers d’Afectivitat i Sexualitat als Centres de Secundària de la Comarca del Garraf

Sensibilització sobre la visió social i prevenció de la SIDA, i promoció de conductes afectiu-sexuals saludables per prevenir malalties de transmissió sexual, embarassos no desitjats i pràctiques de risc entre els joves. On: Sant Pere de Ribes | Client: Ajunt. Sant Pere de Ribes

Projecte de Gestió Delegada

Tarda Jove

Sensibilització i prevenció de la SIDA, i promoció de conductes afectiu-sexuals saludables per prevenir malalties de transmissió sexual, embarassos no desitjats i pràctiques de risc. Dirigit a joves de 12 a 24 anys. On: Garraf | Client: Aj. St Pere de Ribes, Aj. Sitges i Generalitat de Catalunya.

Projecte de Gestió Delegada

Trobem-nos (Gestió Renda Garantida)

Acompanyament a persones en situacions d'exclusió social, beneficiàries de la RMG, perquè puguin iniciar i consolidar itineraris d'inclusió social, dotant-les de recursos i eines personals, ocupacionals, socials i comunitàries. On: Barcelona | Client: Generalitat de Catalunya

Projecte de Gestió Delegada

Vincula’t

Intervenció terapèutica amb els interns de Centre Obert que estan complint una pena privativa de llibertat per delictes relacionats amb la violència familiar i/o de gènere. On: Província de Barcelona | Client: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

L'actualitat d’IRES en el vostre correu electrònic