La nostra causa

La vulnerabilitat és una oportunitat

Tothom pot viure una situació vulnerable alguna vegada en la vida. La vulnerabilitat va lligada a la condició humana i, en alguns casos, superar-la pot requerir acompanyament de professionals.

Les famílies que atenem travessen moments difícils. El nostre objectiu és acompanyar-les perquè puguin transformar la seva situació en una oportunitat de canvi, adquirint eines que els permetin tenir autonomia per a afrontar dificultats similars en el futur.


Factors de risc
Les famílies que participen en els nostres programes afronten diferents situacions de vulnerabilitat social, en moltes ocasions interconnectades entre si, que fan que el seu risc de pobresa i exclusió social sigui molt elevat, en comparació amb el de la població general.

Quins factors de risc afronten?

No tenir cobertes les necessitats bàsiques

card-flip-plus

Com tenir una alimentació precària, no poder accedir a un habitatge digne, estar en atur de llarga durada o tenir dificultats per a accedir al mercat laboral, ja sigui per problemes de salut, per trobar-se en una situació d’irregularitat legal, etc.

 

Quan atenem famílies, és important saber identificar aquestes necessitats i ocupar-nos que estiguin degudament cobertes (articulant la xarxa d’atenció social) perquè qualsevol altra intervenció tingui una probabilitat d’èxit major, i facilitar el seu camí cap a l’autonomia.

card-flip-minus

No comptar amb una xarxa familiar o amistats de suport

card-flip-plus
Aquesta situació es dóna quan la persona atesa no té família o la té lluny, quan la xarxa social és disfuncional i no permet sortir del problema, o bé no compten amb les habilitats socials necessàries per a relacionar-se de forma saludable amb altres persones i la seva comunitat.
 
La dimensió social és inherent a la condició humana. Busquem relacionar-nos, ser part d’una comunitat, d’agrupar-nos en famílies, grups d’amics o en organitzacions socials. Cuidar aquest aspecte de la naturalesa humana permet una intervenció més sòlida i enfocada a l’autonomia.
card-flip-minus

Viure situacions de conflicte i/o violències

card-flip-plus

Viure en entorns de violència és un important factor de risc per a les famílies. Així ho contemplen les lleis, i així ho demostra la vida i la societat. A IRES treballem per a garantir entorns lliures de violència tant per a nens i nenes com per a persones adultes.

 

El nostre objectiu és poder acompanyar i donar eines per a transitar els conflictes i els problemes de la vida lluny de la violència. Per a això, dotem les nostres intervencions d’una mirada igualitària i inclusiva que ens permeti intervenir en qualsevol tipus de violència.

 

card-flip-minus

La història de superació d’Isabel i Manuel

La seva història és una i moltes al mateix temps. Isabel i Manuel es van conèixer als 14 anys i el primer fill va arribar quan encara eren massa joves. Van haver d’abandonar els estudis, i la malaltia del seu quart fill, que el va tenir hospitalitzat una llarga temporada, va complicar encara més la seva situació. Manuel va perdre el treball i van quedar amb molt pocs recursos, sense habitatge i amb moltes dificultats per a cobrir les seves necessitats bàsiques.

“Ens culpàvem molt per no poder-los donar el que necessitaven. Teníem por a demanar ajuda per la por al fet que poguessin separar-nos dels nostres fills”

Isabel i Manuel van trobar acompanyament professional dels serveis del seu territori, entre ells la Fundació IRES. Avui dia, acabats de complir els 30, han trobat ocupació i treballen les seves competències com a pares en el Casal en Família, un projecte al qual acudeixen per a compartir i continuar aprenent, un lloc que asseguin com una part més de la seva pròpia família. Isabel i Manuel no només han pogut millorar els seus recursos, sinó que els seus vincles familiars i socials són més forts.

Transformem la vulnerabilitat en una nova esperança, una oportunitat de canvi.

Per sobre de totes les xifres i les dades estadístiques acumulades durant 50 anys d’història, estan les històries personals. Cadascuna d’elles té un valor infinit que justifica tot el nostre treball, un exemple real i significatiu de tot el que es pot fer i de tot el que queda per fer.

L'actualitat d’IRES en el vostre correu electrònic