Transparència

Quan informar és una responsabilitat

Ser transparents i rendir comptes han estat sempre la nostra prioritat. Som conscients de la responsabilitat que tenim, perquè rebem anualment aportacions de donants, empreses i administracions públiques que confien en la nostra labor.

Per això, i pel nostre compromís social, és imprescindible que expliquem com destinem aquests diners i quin és l'impacte de la nostra acció en la societat que volem transformar.

 • Memòria anual 2018

  Realitzem les memòries anuals seguint les directrius del Global Reporting Initiative (GRI), una organització internacional independent que ajuda empreses i governs de tot el món a comunicar el seu impacte en temes crítics de sostenibilitat i d'interès públic. Seguint els estàndards d'aquests informes, aconseguim millorar la qualitat, el rigor i la utilitat de la nostra memòria segons el triple balanç: econòmic, social i ambiental.

  El 2018 en xifres:

  14.418 persones ateses

  240.679 hores d'atenció

 • Memòria anual 2017

  Realitzem les memòries anuals seguint les directrius del Global Reporting Initiative (GRI), una organització internacional independent que ajuda empreses i governs de tot el món a comunicar el seu impacte en temes crítics de sostenibilitat i d'interès públic. Seguint els estàndards d'aquests informes, aconseguim millorar la qualitat, el rigor i la utilitat de la nostra memòria segons el triple balanç: econòmic, social i ambiental.

  El 2017 en xifres:

  11.358 persones ateses

  233.350,35 hores d'atenció

 • Memòria anual 2016

  Realitzem les memòries anuals seguint les directrius del Global Reporting Initiative (GRI), una organització internacional independent que ajuda empreses i governs de tot el món a comunicar el seu impacte en temes crítics de sostenibilitat i d'interès públic. Seguint els estàndards d'aquests informes, aconseguim millorar la qualitat, el rigor i la utilitat de la nostra memòria segons el triple balanç: econòmic, social i ambiental.

  El 2016 en xifres:

  11.876 persones ateses

  219.062,5 hores d'atenció

 • Memòria anual 2015

  Realitzem les memòries anuals seguint les directrius del Global Reporting Initiative (GRI), una organització internacional independent que ajuda empreses i governs de tot el món a comunicar el seu impacte en temes crítics de sostenibilitat i d'interès públic. Seguint els estàndards d'aquests informes, aconseguim millorar la qualitat, el rigor i la utilitat de la nostra memòria segons el triple balanç: econòmic, social i ambiental.

  El 2015 en xifres:

  8.336 persones ateses

  208.386 hores d'atenció

 • Memòria anual 2014

  Realitzem les memòries anuals seguint les directrius del Global Reporting Initiative (GRI), una organització internacional independent que ajuda empreses i governs de tot el món a comunicar el seu impacte en temes crítics de sostenibilitat i d'interès públic. Seguint els estàndards d'aquests informes, aconseguim millorar la qualitat, el rigor i la utilitat de la nostra memòria segons el triple balanç: econòmic, social i ambiental.

  El 2014 en xifres:

  7.499 persones ateses

  205.482 hores d'atenció

Integrem els ODS en la nostra responsabilitat social corporativa

La nostra aposta per la responsabilitat social corporativa vetlla pels compromisos que, com a entitat, tenim amb els diferents grups d'interès i amb el medi ambient. Per fer-ho ens basem en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), centrant-nos principalment en:

Educació de qualitat

Millorar la qualitat de vida de les persones i l'accés a l'educació inclusiva i equitativa.

Igualtat de gènere

Promoure la igualtat entre els gèneres com un dret humà fonamental i la base per aconseguir un món més just i sostenible.

Aliances per aconseguir objectiu

Generar aliances inclusives construïdes sobre principis i valors, una visió i metes compartides, que col·loquen les persones al centre.

Reducció de las desigualtats

Reduir la pobresa per evitar desigualtats i grans disparitats en l'accés als recursos.

Com ens financem?

transparència

Finançadors privats

Generar aliances inclusives construïdes sobre principis i valors, una visió i metes compartides, que col·loquen les persones al centre.Llegir més

transparència

Finançadors públics

Des dels nostres inicis, nombroses entitats públiques d'àmbit local, regional i estatal confien en la nostra professionalitat i compromís i ens donen suport a través del finançament de projectes socials i de concessions de gestió de serveis públics.

Llegir més

Comptes clars

Som una fundació sense ànim de lucre. Destinem els fons rebuts a dur a terme la nostra causa social, així com a les tasques d'administració, sensibilització i captació de recursos que ens asseguren la realització dels projectes.


Com ens financem?
5.296.563,33
Ingressos (dades 2018)
9,27% Ingressos per financiació de projectes propis.
89,73% Ingressos per financiació de projectes públics.

Com distribuïm els nostres fons?

5.282.813,84
Despeses (dades 2018)
12,5% Estructura de l'entitat i activitats de sensibilització i incidència.
87,5% Inversió en programes socials dirigits a les famílies i a les persones que atenem.

Auditories i comptes anuals

Com a garantia de bones pràctiques i transparència, cada any ens sotmetem a una auditoria externa i independent que analitza els nostres comptes i realitza un informe sobre la nostra situació comptable. L'empresa que s'ocupa d'aquesta tasca és Alcain i Riba Auditors.

informe

Auditoria i comptes anuals

2017

informe

Auditoria i comptes anuals

2016

informe

Auditoria i comptes anuals

2015

informe

Auditoria i comptes anuals

2014

informe

Auditoria i comptes anuals

2013

Polítiques de l'entitat 2019

Aquest document recull totes les polítiques de l'entitat: política de responsabilitat social, de transparència i bon govern, de persones, d'aliances, d'adhesions i de treball en xarxa.

certificat

Certificat ISO SPG

2020

fitxa

Bones pràctiques RSC

2018

pla

Sostenibilitat Barcelona Ciutat

2019

informe de

Polítiques d'igualtat

2014

pacte

Temps de Barcelona

2018/19

certificat

Certificat ISO SPG

2019

fitxa

Bones pràctiques RSC

2018

pla

Sostenibilitat Barcelona Ciutat

2019

informe de

Polítiques d'igualtat

2014

pacte

Temps de Barcelona

2018/19

Estatuts

Els estatuts recullen les normes que regeixen la nostra entitat i consten, entre altres elements, de la denominació social, les finalitats fundacionals, el domicili i l'àmbit territorial de la nostra acció social, la composició del patronat i el seu funcionament.

Treballem amb estàndards de qualitat

Vull descarregar l'última memòria

Els nostres aliats

L'actualitat d’IRES en el vostre correu electrònic.