Transparència

Quan informar és una responsabilitat

Ser transparents i rendir comptes han estat sempre la nostra prioritat. Som conscients de la responsabilitat que tenim, perquè rebem anualment aportacions de donants, empreses i administracions públiques que confien en la nostra labor.

Per això, i pel nostre compromís social, és imprescindible que expliquem com destinem aquests diners i quin és l’impacte de la nostra acció en la societat que volem transformar.

 • Memòria anual 2022

  Presentem la nova memòria d’activitat de la Fundació. Enguany, destaquem l’ecosistema de projectes, les aliances estratègiques i l’acció social que ha fet possible la transformació vital de 17.512 persones en situacions de vulnerabilitat.

  Els continguts s’elaboren seguint el criteri de la Global Reporting Initiative, i estan alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

 • Memòria anual 2021

  Presentem la nova memòria d’activitat de la Fundació. Enguany, destaquem l’ecosistema de projectes, les aliances estratègiques i l’acció social que ha fet possible la transformació vital de 15.336 persones en situacions de vulnerabilitat.

  Els continguts s’elaboren seguint el criteri de la Global Reporting Initiative, i estan alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

 • Memòria anual 2020

  Presentem la nova memòria d’activitat d’enguany, l’any de la pandèmia de la COVID-19. Aquesta crisi sociosanitària ens va posar a prova a tots i totes, i ha evidenciat la rellevància (i urgència) de l’acció social i el suport mutu. Els continguts s’elaboren seguint el criteri de la Global Reporting Initiative, i estan alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

  14.151 persones i famílies ateses

 • Memòria anual 2019

  Us presentem la nova memòria d’activitat de l’any 2019. Els continguts de la nostra memòria s’elaboren seguint el criteri de la Global Reporting Initiative, acció de Responsabilitat Social Corporativa alineada amb els valors de sostenibilitat, transparència i compromís amb la qualitat i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

  17.402 persones i famílies ateses

 • Memòria anual 2018

  Realitzem les memòries anuals seguint les directrius del Global Reporting Initiative (GRI). Seguint els estàndards d’aquests informes, aconseguim millorar la qualitat, el rigor i la utilitat de la nostra memòria segons el triple balanç: econòmic, social i ambiental. El 2018 en xifres:

  • 14.418 persones ateses

  • 240.679 hores d’atenció

 • Memòria anual 2017

  Realitzem les memòries anuals seguint les directrius del Global Reporting Initiative (GRI). Seguint els estàndards d’aquests informes, aconseguim millorar la qualitat, el rigor i la utilitat de la nostra memòria segons el triple balanç: econòmic, social i ambiental. El 2017 en xifres:

  • 11.358 persones ateses

  • 233.350,35 hores d’atenció

 • Memòria anual 2016

  Realitzem les memòries anuals seguint les directrius del Global Reporting Initiative (GRI). Seguint els estàndards d’aquests informes, aconseguim millorar la qualitat, el rigor i la utilitat de la nostra memòria segons el triple balanç: econòmic, social i ambiental. El 2016 en xifres:

  • 11.876 persones ateses

  • 219.062,5 hores d’atenció

 • Memòria anual 2015

  Realitzem les memòries anuals seguint les directrius del Global Reporting Initiative (GRI). Seguint els estàndards d’aquests informes, aconseguim millorar la qualitat, el rigor i la utilitat de la nostra memòria segons el triple balanç: econòmic, social i ambiental. El 2015 en xifres:

  • 8.336 persones ateses

  • 208.386 hores d’atenció

 • Memòria anual 2014

  Realitzem les memòries anuals seguint les directrius del Global Reporting Initiative (GRI). Seguint els estàndards d’aquests informes, aconseguim millorar la qualitat, el rigor i la utilitat de la nostra memòria segons el triple balanç: econòmic, social i ambiental. El 2014 en xifres:

  • 7.499 persones ateses

  • 205.482 hores d’atenció

El compromís i les aliances per assolir els ODS

Des del 2015 mantenim un compromís amb el full de ruta internacional de l’Agenda 2030. Tots els nostres projectes i serveis socials estan alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. El treball en xarxa amb institucions públiques, entitats, empreses, universitats i ciutadania, totes elles compromeses amb la nostra tasca contribueixen a assolir-los.

Educació

Millorar l’accés a una educació inclusiva i equitativa.

Igualtat

Promoure la igualtat entre els gèneres per aconseguir un món més just.

Equitat

Reduir la pobresa per evitar desigualtats en l’accés als recursos.

Aliances

Generar aliances inclusives que col·loquen les persones al centre.

Com ens financem?

transparència

Finançadors privats

Generar aliances inclusives construïdes sobre principis i valors, una visió i metes compartides, que col·loquen les persones al centre.


Llegir més

transparència

Finançadors públics

Des dels nostres inicis, nombroses entitats públiques d’àmbit local, regional i estatal confien en la nostra professionalitat i compromís i ens donen suport a través del finançament de projectes socials i de concessions de gestió de serveis públics.

Llegir més

Comptes clars

Som una fundació sense ànim de lucre. Destinem els fons rebuts a dur a terme la nostra causa social, així com a les tasques d’administració, sensibilització i captació de recursos que ens asseguren la realització dels projectes.


Com ens financem?
7.323.072€
Ingressos (dades 2022)
78,75% Prestació de serveis
10,67% Subvenciones pùbliques
8.22
Captación privada
2.36
Altres

Com distribuïm els nostres fons?

7.096.591€
Despeses (dades 2022)
10,77% Estructura, activitats de sensibilització i incidència
89,23% Inversió en programes socials amb persones i famílies

Auditories i comptes anuals

Com a garantia de bones pràctiques i transparència, cada any ens sotmetem a una auditoria externa i independent que analitza els nostres comptes i realitza un informe sobre la nostra situació comptable. L’empresa que s’ocupa d’aquesta tasca és AUDIAXIS.

informe

Auditoria i comptes anuals

2022

informe

Auditoria i comptes anuals

2021

informe

Auditoria i comptes anuals

2020

informe

Auditoria i comptes anuals

2019

informe

Auditoria i comptes anuals

2018

Polítiques de l’entitat

Aquest document recull totes les polítiques de l’entitat: política de responsabilitat social, de transparència i bon govern, de persones, d’aliances, d’adhesions i de treball en xarxa.

certificat

Certificat ISO SPG

2022

fitxa

Bones pràctiques RSC

2018

pla

Sostenibilitat Barcelona Ciutat

2020-2021

Pla

D’Igualtat de Gènere i per la diversitat sexual i de gènere

2020-2024

pacte

Temps de Barcelona

2018/19

politica

Compromís amb la infància i adolescència

2022

Protecció de dades

Registre d’Activitats de Tractament (RAT)

2023

Protocol

De prevenció i actuació davant casos d’assetjament sexual, per raó de sexe o gènere, orientació sexual e identitat de gènere.

2023

Estatuts

Els estatuts recullen les normes que regeixen la nostra entitat i consten, entre altres elements, de la denominació social, les finalitats fundacionals, el domicili i l’àmbit territorial de la nostra acció social, la composició del patronat i el seu funcionament.

Treballem amb estàndards de qualitat

SPG Certificación

Coneix la nostra darrera Memòria d’activitat (2022)

L'actualitat d’IRES en el vostre correu electrònic