Transparència

Quan informar és una responsabilitat

Ser transparents i rendir comptes han estat sempre la nostra prioritat. Som conscients de la responsabilitat que tenim, perquè rebem anualment aportacions de donants, empreses i administracions públiques que confien en la nostra labor.

Per això, i pel nostre compromís social, és imprescindible que expliquem com destinem aquests diners i quin és l’impacte de la nostra acció en la societat que volem transformar.

 • Memòria anual 2020

  Presentem la nova memòria d’activitat d’enguany, l’any de la pandèmia de la COVID-19. Aquesta crisi sociosanitària ens va posar a prova a tots i totes, i ha evidenciat la rellevància (i urgència) de l’acció social i el suport mutu. Els continguts s’elaboren seguint el criteri de la Global Reporting Initiative, i estan alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

  14.151 persones i famílies ateses

 • Memòria anual 2019

  Us presentem la nova memòria d’activitat de l’any 2019. Els continguts de la nostra memòria s’elaboren seguint el criteri de la Global Reporting Initiative, acció de Responsabilitat Social Corporativa alineada amb els valors de sostenibilitat, transparència i compromís amb la qualitat i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

  17.402 persones i famílies ateses

 • Memòria anual 2018

  Realitzem les memòries anuals seguint les directrius del Global Reporting Initiative (GRI). Seguint els estàndards d’aquests informes, aconseguim millorar la qualitat, el rigor i la utilitat de la nostra memòria segons el triple balanç: econòmic, social i ambiental. El 2018 en xifres:

  • 14.418 persones ateses

  • 240.679 hores d’atenció

 • Memòria anual 2017

  Realitzem les memòries anuals seguint les directrius del Global Reporting Initiative (GRI). Seguint els estàndards d’aquests informes, aconseguim millorar la qualitat, el rigor i la utilitat de la nostra memòria segons el triple balanç: econòmic, social i ambiental. El 2017 en xifres:

  • 11.358 persones ateses

  • 233.350,35 hores d’atenció

 • Memòria anual 2016

  Realitzem les memòries anuals seguint les directrius del Global Reporting Initiative (GRI). Seguint els estàndards d’aquests informes, aconseguim millorar la qualitat, el rigor i la utilitat de la nostra memòria segons el triple balanç: econòmic, social i ambiental. El 2016 en xifres:

  • 11.876 persones ateses

  • 219.062,5 hores d’atenció

 • Memòria anual 2015

  Realitzem les memòries anuals seguint les directrius del Global Reporting Initiative (GRI). Seguint els estàndards d’aquests informes, aconseguim millorar la qualitat, el rigor i la utilitat de la nostra memòria segons el triple balanç: econòmic, social i ambiental. El 2015 en xifres:

  • 8.336 persones ateses

  • 208.386 hores d’atenció

 • Memòria anual 2014

  Realitzem les memòries anuals seguint les directrius del Global Reporting Initiative (GRI). Seguint els estàndards d’aquests informes, aconseguim millorar la qualitat, el rigor i la utilitat de la nostra memòria segons el triple balanç: econòmic, social i ambiental. El 2014 en xifres:

  • 7.499 persones ateses

  • 205.482 hores d’atenció

Integrem els ODS en la nostra responsabilitat social corporativa

La nostra aposta per la responsabilitat social corporativa vetlla pels compromisos que, com a entitat, tenim amb els diferents grups d’interès i amb el medi ambient. Per fer-ho ens basem en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), centrant-nos principalment en:

Educació

Millorar la qualitat de vida de les persones i l’accés a l’educació inclusiva i equitativa.

Igualtat

Promoure la igualtat entre els gèneres com un dret humà fonamental i la base per aconseguir un món més just i sostenible.

Equitat

Reduir la pobresa per evitar desigualtats i grans disparitats en l’accés als recursos.

Aliances

Generar aliances inclusives construïdes sobre principis i valors, una visió i metes compartides, que col·loquen les persones al centre.

Com ens financem?

transparència

Finançadors privats

Generar aliances inclusives construïdes sobre principis i valors, una visió i metes compartides, que col·loquen les persones al centre.


Llegir més

transparència

Finançadors públics

Des dels nostres inicis, nombroses entitats públiques d’àmbit local, regional i estatal confien en la nostra professionalitat i compromís i ens donen suport a través del finançament de projectes socials i de concessions de gestió de serveis públics.

Llegir més

Comptes clars

Som una fundació sense ànim de lucre. Destinem els fons rebuts a dur a terme la nostra causa social, així com a les tasques d’administració, sensibilització i captació de recursos que ens asseguren la realització dels projectes.


Com ens financem?
5.423.335,77€
Ingressos (dades 2019)
14,89% Ingressos per finançament de projectes propis.
85,11% Ingressos per finançament de projectes públics.

Com distribuïm els nostres fons?

5.420.361,45€
Despeses (dades 2019)
14,89% Estructura de l’entitat i activitats de sensibilització i incidència.
85,11% Inversió en programes socials dirigits a les famílies i a les persones que atenem.

Auditories i comptes anuals

Com a garantia de bones pràctiques i transparència, cada any ens sotmetem a una auditoria externa i independent que analitza els nostres comptes i realitza un informe sobre la nostra situació comptable. L’empresa que s’ocupa d’aquesta tasca és Alcain i Riba Auditors.

informe

Auditoria i comptes anuals

2019

informe

Auditoria i comptes anuals

2018

informe

Auditoria i comptes anuals

2017

informe

Auditoria i comptes anuals

2016

informe

Auditoria i comptes anuals

2015

Polítiques de l’entitat 2019

Aquest document recull totes les polítiques de l’entitat: política de responsabilitat social, de transparència i bon govern, de persones, d’aliances, d’adhesions i de treball en xarxa.

certificat

Certificat ISO SPG

2021

fitxa

Bones pràctiques RSC

2018

pla

Sostenibilitat Barcelona Ciutat

2019

Pla

D’Igualtat de Gènere i per la diversitat sexual i de gènere

2020-2024

pacte

Temps de Barcelona

2018/19

Estatuts

Els estatuts recullen les normes que regeixen la nostra entitat i consten, entre altres elements, de la denominació social, les finalitats fundacionals, el domicili i l’àmbit territorial de la nostra acció social, la composició del patronat i el seu funcionament.

Treballem amb estàndards de qualitat

Coneix la nostra darrera Memòria d’activitat (2020)

Els nostres aliats

L'actualitat d’IRES en el vostre correu electrònic