“Sancions alternatives i reintegració a Catalunya: donar veu als actors”

IRES participa en la "Interagency Cooperation', un seminari organitzat per la CEP sobre la cooperació entre els serveis de l'àmbit de l'execució penal
Fundació IRES
30 Octubre de 2019

La Confederation of European Probation (CEP) en cooperació amb l’European Organisation for Correctional Services (EuroPris) organitzen els propers 12 i 13 de novembre un seminari centrat en la cooperació entre els serveis de l’àmbit d’execució penal (presons, medi obert, mesures penals alternatives, justícia juvenil) i l’administració local i entitats per preparar i/o donar suport a persones penades per la seva millor reintegració a la comunitat.

L’objectiu principal és compatir bones pràctiques de cooperació entre diferents agents implicats en el procés de rehabilitació per augmentar l’oportunitat de resultats positius i reduir la reincidència.

Entre d’altres aspectes, es presentaran models i experiències de treball multiagència d’Alemanya, Holanda, Croàcia i Catalunya.

La Fundació IRES participarà en aquest seminari amb la proposta “Catalan Alternative Sanctions and Reintegration”: giving voice to the actors”─ Sancions alternatives i reintegració catalanes: donar veu als actorson Laila Rauet, com a representant dels delegats del programa de Mesures Penals Alternatives (MPA) presentarà a dos professionals com a exemple de cooperació entre entitats a la comunitat. Aquests professionals són Mariona Auradell, coordinadora del Servei d’Atenció a Homes (SAH) de Barcelona  i Sergi Salinas, treballador social del CAS Baluard de Barcelona.

El seminari es realitzarà a la ciutat de Barcelona els dies 12 i 13 de novembre al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) de Barcelona. Tant la inscripció com el programa es pot consultar a través de la pàgina de l’esdeveniment.