1980

Dècada marcada pel desplegament dels ajuntaments democràtics i un marc legal de serveis socials per desenvolupar com a conseqüència de les competències transferides a la Generalitat de Catalunya primer i al Govern Balear després. En aquest context, les administracions públiques locals i autonòmiques incorporen a les seves carteres de serveis socials molts dels programes creats per IRES, mentre que continuen generant-ne d’altres de prevenció i atenció individual, familiar i comunitària adaptats a les necessitats emergents.

En aquest període, IRES es desplega en nous territoris (Girona i Mallorca) i participa activament en l’inici de la campanya d’incidència per introduir la Probation (mesures penals alternatives) en el Codi Penal espanyol.

  • Servei d’atenció social al jutjat de guàrdia
  • Servei de prevenció i atenció a VIH i SIDA
  • Atenció social a dones preses i a persones preses estrangeres
  • Formació ocupacional
  • CRAE infantil