1990

Després de vint anys d’incidència en els poders polítics i judicials, l’any 1996 les mesures penals alternatives s’inclouen en el Codi Penal.

  • Primers equips d’execució de mesures penals alternatives a la província de Barcelona
  • Nous programes de lluita contra la violència familiar i de gènere a Barcelona i les Illes Balears.
  • Programes preventius en matèria de drogodependència (Clubdenit)
  • Gestió de la renda mínima d’inserció
  • Aula d’adults
  • Servei d’inserció sociolaboral
  • Programes de lluita contra la violència de gènere adreçats a dones, fills/es i homes
  • Equip assessor de la fiscalia en drogodependències