2000

El gran creixement del nombre de serveis i programes d’IRES porta l’entitat a una nova proposta organitzativa establint 4 àmbits d’intervenció: Inclusió social, Violències, Infància i Famílies, i Justícia. També es crea el departament de Recerca i Innovació Social.

El 2006, IRES es converteix en fundació privada i inicia un procés de canvi que té com a objectiu obtenir finançament privat per a la creació de projectes innovadors capaços de respondre a les necessitats emergents.

  • Serveis d’acolliments i adopcions d’infants amb necessitats especials i sense referents familiars
  • Banc de productes no alimentaris