Home

Cada dia hi ha persones que dormen en habitacions com aquestes. És la part més invisible de la vulnerabilitat social.
Reservar una nit d’insomni és fer una donació a la Fundació IReS per evitar que famílies que passen situacions difícils hagin de dormir en llocs com aquests.