Habitació per tot

Per la família.

El que els usuaris comenten sobre l'Hotel Invisible:

"

Menys per relaxar-nos i compartir moments en família, el menjador servia per tot: dinar en torns, fer deures, apilar capses per la següent mudança, estendre i guardar la roba,..."


Veure totes les habitacions