Avís legal

L’empresa Fundació IReS d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa als usuaris de Fundacioires.org. sobre la seva Política de Protecció de Dades que serà d’aplicació en el tractament de les dades personals que siguin facilitades per l’usuari quan accedeix, faci servir i/o es registri a Fundacioires.org. La Fundació IReS garanteix el tractament confidencial de les dades personals dels usuaris, així com, d’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre i el reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27/04/2016 (RGPD), de protecció de dades de caràcter personal, que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a la seguretat de les dades de caràcter personal i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, la Fundació IReS informa a l’usuari que les instal·lacions, sistemes i fitxers en què s’alberguen les dades personals compleixen amb les mesures de seguretat establertes en el Reial Decret 994/1999, de l’11 de juny, pel qual s’aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automàtics amb dades de caràcter personal.

Dades d’identificació

Denominació Social: FUNDACIÓ IRES

Nom Comercial: FUNDACIÓ IRES

Domicili Social: Avinguda de Roma 157, 2a PL. de Barcelona (08011)

CIF / NIF: G64147184

Telèfon: 934 864 750

Correu electrònic: [email protected]

Inscrita en el Registre de Fundacions, en el Full núm. 08-0361 , Inscripció del llibre d’inscripcions de Fundacions Assistencials

Nom de domini: http://fundacioires.org

Vigència de la informació

L’accés a la pàgina web de FUNDACIÓ IRES i la informació relativa a qualsevol dels productes i/o serveis que aquesta conté comporta l’acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. De la mateixa manera, la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l’actualitat després de la darrera actualització realitzada. Això no obstant, la informació relativa a productes i/o serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.

Propietat intel·lectual o industrial

El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel·lectual. Per tant els continguts, codis font, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips així com denominació de productes, aplicatius i eines són propietat de FUNDACIÓ IRES i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per FUNDACIÓ IRES. Ha d’advertir-se que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel·lectual comporta, en el seu cas, a més de les possibles responsabilitats econòmiques, l’exigència de responsabilitats penals.

Responsabilitats

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per FUNDACIÓ IRES, sinó que s’exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei.

FUNDACIÓ IRES refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’organització i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, FUNDACIÓ IRES, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús de versions no actualitzades.

Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web per a la prestació dels productes i/o serveis dels que disposa FUNDACIÓ IRES.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

FUNDACIÓ IRES ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la normativa legal vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, FUNDACIÓ IRES s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer, establerta a la normativa legal vigent de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de FUNDACIÓ IRES per a la finalitat exclusiva de respondre a les seves consultes generals referents a la nostra organització i per tal de rebre informació sobre l’atenció social, psicològica i educativa de persones i col·lectius marginats en situació de risc social o amb dificultats econòmiques.

En qualsevol cas, l’usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició d’acord amb el que estableix a la normativa legal vigent aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita al responsable del tractament FUNDACIÓ IRES a l’adreça postal Avinguda de Roma 157, 2a pl. de Barcelona (08011) o a través del correu electrònic [email protected], adjuntant còpia d’un document que acrediti la seva identitat, indicant expressament el dret que desitja exercitar.

Informació bàsica

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable FUNDACIÓ IRES
Finalitat – Respondre les sol·licituds de contacte o informació

– Examinar la candidatura a una vacant de feina

– Gestionar la subscripció a la newsletter

Legitimació Consentiment de l’interessat
Destinataris FUNDACIÓ IRES
Drets Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, limitació de l’ús i Portabilitat
Informació Addicional Consulteu la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades

Informació Addicional

Aquesta política de privacitat regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través de la pàgina web que FUNDACIÓ IRES posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des de la pàgina web.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat el tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a FUNDACIÓ IRES per a les finalitats assenyalades.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?

Denominació Social: FUNDACIÓ IRES

Nom Comercial: FUNDACIÓ IRES

Domicili Social: Avinguda de Roma 157, 2a PL. de Barcelona (08011)

CIF/NIF: G64147184

Telèfon: 934 864 750

Correu electrònic: [email protected]

Inscrita en el Registre de Fundacions, en el Full núm. 080361 del llibre d’inscripcions de fundacions

Nom de domini: http://fundacioires.org

Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?

– Contacta: FUNDACIÓ IRES tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat de gestionar les consultes diverses a través del formulari contactar, així com l’enviament de la informació que ens sol·liciti a través d’aquest.

– Subscriu-te a la newsletter: FUNDACIÓ IRES inclourà les seves dades en un fitxer de la seva titularitat a fi que pugui ser informat per email de qualsevol notícia rellevant de la Fundació  i fer l’enviament de newsletters o publicacions periòdiques.

– Col·labora: FUNDACIÓ IRES tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat de gestionar les sol·licituds de col·laboracions i consultes diverses a través del formulari, així com l’enviament de la informació que ens sol·liciti a través d’aquest.

– Treballa amb IReS: FUNDACIÓ IRES informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de l’enviament del seu CV seran incorporades en un fitxer de la seva titularitat per tal d’atendre el seu oferiment professional i gestionar els processos de selecció duts a terme a l’entitat durant el temps de conservació del seu currículum. En cas que el seu perfil professional no sigui d’interès, les dades seran destruïts. Mitjançant l’enviament del seu CV, vostè reconeix que la informació i les dades personals que ens faciliti són seus, i que són exactes i certes.

Per quant de temps conservarem les dades personals de l’Usuari?

Les dades de caràcter personal proporcionades es conservaran durant el temps necessari mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

En general, l’accés a la seva informació personal serà limitat únicament a aquelles persones dins de l’organització que la necessitin per gestionar la seva consulta. No se cediran dades a tercers.

Com protegeix FUNDACIÓ IRES la seva informació personal?

FUNDACIÓ IRES implementa mesures de seguretat organitzatives, tècniques i físiques amb l’objectiu de protegir les seves dades amb la finalitat d’evitar violacions de seguretat i garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades durant tot el tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si FUNDACIÓ IRES tracta dades personals que el concerneixen, així com accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. FUNDACIÓ IRES cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Finalment, l’interessat podrà exercir el seu dret de Portabilitat i, en cas que sigui procedent, FUNDACIÓ IRES haurà de gestionar la seva tramitació.

L’usuari podrà exercir els seus drets en els termes legalment dirigint una comunicació escrita al responsable del tractament FUNDACIÓ IRES a l’adreça postal Avinguda de Roma 157, 2a pl. de Barcelona (08011) o a través del correu electrònic [email protected], adjuntant còpia d’un document que acrediti la seva identitat, indicant expressament el dret que desitja exercitar.