«Professionals de l’àmbit social reclamem una resposta efectiva a les administracions públiques»

Ens adherim al manifest dels Col·legis de Treball Social, Psicòlegs, Educadores i Educadors Socials i Pedagogs per a reclamar respostes efectives, urgents i consensuades per atendre aquest moment tan crític (crisi de la COVID-19)
Fundació IRES
28 mayo de 2020

En el document, es posa de manifest que «la crisi social que està provocant i provocarà la pandèmia generada per la Covid19 està deixant al descobert les mancances i dèficits que arrossega, des de fa anys, l’actual sistema d’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat».

Per això, ens hi adherim i reclamem que «s’han de tenir recursos i respostes adients per afrontar l’increment, que ja estem veient, de persones que han passat a estar en una situació vulnerable o que, arran de la pandèmia, han vist com la seva realitat, ja fràgil de per si, ha empitjorat molt més».

Entre les mesures que demanem destaquen que es faci efectiu, amb la màxima rapidesa, el II Pla Estratègic de Serveis Socials (PESS), amb un calendari i una dotació econòmica específics; una planificació estratègica dels serveis bàsics i dels especialitzats que elimini les desigualtats; garantir la presència de les i els professionals de la intervenció social en tots els sistemes (habitatge, infància, salut, gent grant, etc.); repensar els criteris a l’hora d’establir les ràtios de professionals; i reforçar els recursos d’acompanyament i suport a diferents col·lectius (infants, gent gran, persones amb discapacitat, etc.) perquè no quedin desatesos per la falta de mitjans.