•  La meva gran família 

   Servei d’Acolliments de la Fundació IRES 

 •  La meva gran família 

   Servei d’Acolliments de la Fundació IRES 

 •  La meva gran família 

   Servei d’Acolliments de la Fundació IRES 

Què és l’acolliment?

L’acolliment és un model de família que ens fa créixer com a societat, ajudant aquells infants i famílies que passen per moments de dificultat. Contribueix a l’acolliment coneixent-lo, divulgant-lo, vivint-lo!

Què haig de fer per ser família d’acollida?

01

Entrevista informativa

Previ a la sol·licitud cal realitzar una entrevista on s’aclareixen dubtes sobre l’acolliment per tal de disposar de tota la informació necessària.

02

Sol·licitud d’acolliment

S’ha d’aportar: (1) informe de salut, (2) certificat d’empadronament, (3) certificat d’antecedents penals i (4) certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual. També es pot sol·licitar a l’ICAA o a una altra ICIF. Per a més informació sobre el tràmit i la documentació feu clic aquí.

03

Sessions formatives

El procés pot variar en funció del nombre de sol·licitants, podent ser individual o grupal, i a grans trets consisteix en 3 sessions de 4 hores, participatives i vivencials.

04

Valoració

Consisteix en un mínim de 3 entrevistes i visita a domicili,  amb diferents professionals de l’equip tècnic multidisciplinar.

Modalitats d’acolliment

Hi ha diferents tipus d’acolliment segons les necessitats dels infants i la situació de la família biològica. Des de la Fundació IRES t’acompanyem a reflexionar quin encaixa més amb tu.

Qui pot acollir un infant?

 • Ple exercici dels drets civils.

 • Ésser majors de 25 anys i tenir com a mínim 14 anys més que la persona acollida.

 • Voluntat de col·laborar en la cura dels infants que no poden estar amb la seva família d’origen durant un temps

 • Gaudir d’una situació afectiva equilibrada, disposar de temps, tenir una actitud educativa flexible i un entorn familiar socialitzador per a l’infant acollit.

 • Acord de tots els membres de la família, incloent-hi els fills i filles.

Preguntes freqüents

Dona dret a la baixa de maternitat?

Només donen dret a la baixa de maternitat i paternitat les modalitats d’acolliment simple i permanent. Es recomana aprofitar el dret a la baixa per poder dedicar temps a l’adaptació familiar

Quins compromissos comporta l’acolliment?

Fer de família d’acollida, a banda de les tasques comuns de cura a qualsevol model familiar implica:

 • Facilitar i col·laborar en el seguiment dels equips tècnics.
 • Facilitar i complir amb les visites establertes de l’infant amb la seva família biològica. En cas de marxar a viure a l’estranger o a una altra CCAA caldrà seguir complint amb les visites.
  1. Facilitar el retorn amb la seva família biològica, en cas que sigui la proposta de l’equip tècnic.
  Existeixen suports a l’acolliment?

  Les famílies d’acollida reben un ajut econòmic que varia en funció de la modalitat d’acolliment i les necessitats de l’infant. Així mateix, es dóna suport en la cobertura d’alguns tractaments i despeses.

  Qui determina el tipus d’acolliment que necesita l’infant?

  Els equips especialitzats anomenats EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) realitzen l’estudi de la situació familiar per establir el pla de treball i la mesura de protecció més adient. 

  Per més informació, entra en aquest enllaç.

  Les famílies d’acollida reben alguna orientació profesional?

  Les famílies d’acollida reben suport per part de l’equip tècnic per abordar dubtes en la cura, criança, relació amb la familia biológica i altres temes que els poden preocupar. Així mateix, comptem amb un telèfon per situacions d’urgència fora d’horari d’oficina.

  Hi ha tantes raons com famílies

  • Foto familia adopcions necessitats especials
   Psicòloga servei d’Acolliments

   Fabiola Espinosa Saavedra

   Hi ha tantes connexions amb l’acolliment com famílies, però una raó que les travessa totes: construir un vincle, donar i rebre estimació.

  • Fabiola Espinosa Saavedra

  Cultura de l’acolliment als mitjans

  Formem part de la xarxa d’Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar (ICIF)

  Prefereixes que contactem amb tu? Deixa’ns les teves dades.