Trobades de mares i treballadores socials al Casal en Família

El Casal en Família ha iniciat unes trobades entre mares del casal i professionals dels Serveis Socials amb l’objectiu d’acostar-los recursos i avantatges del territori
Foto de encuentro entre Servicios socials y el Casal en familia
Fundació IRES
4 Juny de 2019

El Casal en Família ha iniciat unes trobades entre mares del casal i professionals dels Serveis Socials amb l’objectiu d’acostar-los recursos i avantatges del territori. La iniciativa és fruit de l’articulació del treball en xarxa, mecanisme imprescindible per a l’atenció integral a les famílies.  

Durant les trobades, les treballadores socials els parlen de temes generals com ara beques, ajudes, activitats d’estiu, etc. Recursos que les famílies tenen al seu abast però que, per desconeixement, no hi estan accedint.

Aquesta iniciativa parteix de la dificultat que es crei un vincle positiu entre Serveis Socials i algunes famílies. Es pot donar per diverses causes: els temps i espais d’acollida, al poc temps de dedicació de què es disposa, a la dificultat d’explicar a altres que no coneixes i amb qui no tens vincle la teva situació de vulnerabilitat personal i familiar, a les limitacions de l’idioma, a diferents creences i models culturals… El vincle i la confiança requereix de temps i d’un espai d’acollida i confiança.

L’èxit d’aquesta iniciativa rau, precisament, en el fet que al Casal aquestes mares s’hi senten segures i vinculades, doncs és un espai de confiança on se senten protagonistes.

Les primeres impressions recollides són totes molt positives. D’una banda, les treballadores socials valoren molt positivament poder acostar-se a aquestes famílies a les que els costa fer seguiment. De l’altra, les mares se senten agraïdes i tingudes en compte, millorant la seva percepció dels Serveis Socials i mostrant-se més disposades a vincular-s’hi.

Un nou exemple del l’immens valor del treball en xarxa.