“Al Barri ens Cuidem” llança una proposta d’activitats per a la millora del benestar emocional i la salut de la població del barri de Sant Martí de Barcelona

Aquest servei, gestionat per la Fundació IRES des de 2020 amb el suport tècnic i econòmic de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, ha creat les “Píndoles pel Benestar” una sèrie d’activitats gratuïtes dirigides a les persones adultes en situació de vulnerabilitat amb l’objectiu de millorar el seu benestar emocional i la seva salut
Activitat Al Barri ens Cuidem
Fundació IRES
24 Març de 2021

Al Barri ens cuidem és un programa que va nàixer amb l’objectiu de millorar el benestar emocional i la salut en la població d’entre 30 i 65 anys resident al barri de La Verneda i la Pau  i que es troben en situació de vulnerabilitat. Alguns dels punts tractats des del projecte passen per millorar l’estat de salut mental i percebuda de les persones participants, augmentar el suport i el capital social cap a ells i elles i promoure el retorn social com a formadores o vinculades a iniciatives i activitats del barri.

Primera Fase: Píndoles per al Benestar

La primera fase del programa inclou les “Píndoles per al Benestar” un conjunt d’activitats dissenyades per persones del barri especialitzades en cada temàtica, amb continguts suggerits i treballats per la Taula de Salut i Benestar d’Adults que contemplen els determinants psicosocials descrits al marc conceptual.  Aquestes es duen a terme en grups oberts de 5 a 20 persones. Dos dels eixos amb els que treballen són el coneixement, actitud i habilitat de promoció de la salut física i emocional i els relacionats amb eines socials i professionals.

Aquestes accions van complementades amb una píndola transversal entesa com un procés grupal de suport terapèutic, a on s’aborden les àrees cognitiva, emocional, corporal i relacional, ocupant i integrant algunes claus per la resiliència, autoregulació, auto observació, habilitats socials, meditació i apoderament. Paral·lelament, les persones participants del projecte poden comptar amb un espai d’orientació individual concertat.

Segona Fase: Retorn social al barri

La segona fase del programa fomenta que les persones que hi participin es comprometin a fer un retorn social al barri participant activament a alguna iniciativa o projecte del barri o incorporant-se com voluntaris/àries en organitzacions o entitats que organitzen activitats de voluntariat. Una altra opció es col·laborar amb el projecte Al Barri ens Cuidem, oferint una píndola a la següent programació o participar en activitats puntuals del barri que s’ofereixen en les Associacions de Veïns, equipaments, Districte i altres entitats. Tot això, amb l’objectiu de promoure el retorn social.

Entre les 20 activitats que es proposen, el veïnat té l’oportunitat d’assistir a tallers de ioga, pilates, gimnàstica o a xerrades sobre com millorar l’alimentació o com disminuir l’estrès.

Com va nàixer Al Barri ens Cuidem?

En el marc del programa Salut als Barris, l’Agència de la Salut Pública de Barcelona va impulsar un diagnòstic participatiu per determinar amb les entitats del barri les línies d’acció prioritàries orientades a reduir les desigualtats socials en salut. Una de les línies resultants d’aquest estudi va ser la salut de les persones adultes, sobretot la salut emocional generada per problemes econòmics desencadenats per la crisi.

Així va nàixer la Taula de Salut i benestar d’Adults, integrada per les associacions de veïns i veïnes els principals equipaments i serveis del barri, el CAP de La Pau i Serveis Socials de St. Martí,  amb l’objectiu de generar iniciatives d’intervenció social per reduir aquestes desigualtats. Aquest grup motor, des de l’any 2016 està portant  a terme el projecte Al Barri ens cuidem, gestionat des de la Fundació IRES i que compta amb el suport del Consorci Sanitari de Barcelona i la Agència de la Salut Pública i amb la col·laboració del Institut Català de la Salut, el Districte de Sant Martí i l’Ajuntament de Barcelona.

Podeu trobar més informació i conèixer el projecte al seu Facebook