La Fundació IRES dóna suport a la campanya “Firma por su inclusión”

La Facultat de Formació del Professorat de la Universitat d’Extremadura posa en marxa una iniciativa per tal d’instar al Govern d’Espanya a posar el focus en l’atenció e integració dels menors estrangers sense referents familiars
La Fundació IRES dóna suport a la campanya “Firma por su inclusión”
Fundació IRES
28 Febrer de 2020

Després de la realització del VI Seminario de Teoría e Historia de la Educación “Menores extranjeros no acompañados. Una oportunidad para la convivencia y la inclusión social” celebrat a Cáceres els dies 12 i 13 de febrer, s’ha dissenyat una campanya de recollida de signatures i suport per tal de presentar al govern espanyol 50 propostes que garanteixin un millor tracte als adolescents migrants sense referents familiars.

Aquestes propostes tenen com a referència els principals tractats internacionals de les Nacions Unides competents en la matèria, i van ser treballades per un nombrós grup de tècnics de l’administració, acadèmics, col·legis professionals, educadors socials, treballadors socials, integradors socials i psicòlegs de diferents regions de Espanya i el Marroc.

Els nens i adolescents sense referents familiars transiten per situacions de vulnerabilitat i requereixen una atenció especial per tal de garantir el seu desenvolupament en un context de benestar. La seva condició de menors, migrats, i sense referents familiars fan imprescindible que les administracions els protegeixi. Els experts assenyalen cinc línies de treball per tal de garantir el bon tracte dels menors: prevenció en els països de procedència, protecció durant el trànsit, acollida e inclusió social, preparació per a la vida autònoma i la majoria d’edat i, finalment, el retorn voluntari amb garanties.

Des de la Fundació IRES volem expressar el nostre suport amb aquesta iniciativa i convidem a signar a la web de Firma por su inclusión