El futbol uneix als projectes Click i Aferra’t

Els usuaris i tècnics van coordinar-se per a posar en marxa un partit de futbol sala que va implicar a joves i adults de tots dos projectes en una activitat transversal que va omplir la pista de riure i goig
Fundació IRES
12 Març de 2020

Per segona vegada, usuaris del projecte Aferra’t i Click van compartir plegats una jornada d’esport. L’idea sorgeix d’alguns membres de l’Aferra’t, organitzats en comissions en les quals decideixen les activitats grupals de tot l’any. Compartir l’activitat amb el CLICK va ser una decisió dels dos equips de professionals per tal de fomentar activitats i intervencions coordinades entre projectes de l’ecosistema de la Fundació IRES. Mitjançant aquesta coordinació de projectes, aconseguim orientar l’intervenció cap a l’atenció integral de les necessitats de les famílies.

Des de la mirada tècnica, malgrat que l’Ivan, l’Ovidi i en Leo (educadors dels projectes) van gaudir de l’activitat com un més, es van tenir presents els objectius principals: fomentar el treball en equip, la promoció de valors, propiciar un espai horitzontal entre tècnics i usuaris per aprofundir el vincle, facilitar la participació social i promoure relacions interpersonals igualitàries entre els participants. Els tècnics van repartir joc, mantenint la dinàmica en sintonia amb la filosofia del vincle de l’Aferra’t i sense perdre l’essència d’esbarjo i diversió.

A través del Projecte Aferra’t afavorim la millora de factors socials i emocionals implicats en el desenvolupament personal i la inserció laboral. A més, es treballa per tal de fomentar el creixement dels participants amb relació a la seva dimensió personal, ocupacional i relacional-familiar. Aquests objectius són tangencials amb els que regeixen l’activitat del Projecte Click, el nostre programa socio-educatiu adreçat a joves que necessiten acompanyament i orientació per a identificar el millor recorregut formatiu, laboral i personal, tenint en compte el seu potencial.

El retorn d’usuaris i tècnics va ser molt positiu, ja que durant 90 minuts, joves i adults van omplir la pista de riure i goig. Per demanda dels participants, des de l’entitat pretenem donar continuïtat a aquestes activitats per tal de fomentar la companyonia, la promoció de valors i el desenvolupament personal.

Tots dos formen part de l’ecosistema de projectes de la Fundació IRES, que ofereix atenció integral a les famílies per a millorar el benestar de tots els seus membres.

Coneix els projectes Click i Aferra’t!